Zapytanie ofertowe

Sprzęt IT
ADRIAN KARPIEL KANARDI
Ul. Wilczycka 4
51-361 Wilczyce
NIP: 8961329662, REGON: 021140147
planuje realizować projekt w ramach
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Schemat 1.2.C.b „Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020

pn. „Opracowanie prototypu dedykowanego konfiguratora umożliwiającego dobór, zestawianie i wycenianie personalizowanych zamówień i usług dla klientów KANARDI Adrian Karpiel z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji (AI)”

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest: usługa badawczo-rozwojowa dotycząca opracowania prototypu dedykowanego konfiguratora umożliwiającego dobór, zestawianie i wycenianie personalizowanych zamówień i usług dla klientów KANARDI Adrian Karpiel z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji (AI).
Linki:
Zapytanie ofertowe - skan w pdf (w załączniku)
Formularz ofertowy - w formacie docx (w załączniku)

Data publikacji: 30.06.2022